Mula sa mga archive kategorya:

Iba pang Fraud

'Women Gifting Women' scam

sa pamamagitan ng patrolya

Hitman ng laro sa Grand Forks

sa pamamagitan ng patrolya

Car insurance scam sa Ontario

sa pamamagitan ng patrolya