Lừa đảo Rescue Foreclosure: 4 loại phổ biến

bởi tuần tra

Foreclosure Rescue là trò gian lận quét qua Hoa Kỳ như bất cứ điều gì. Hiện có rất nhiều báo cáo về Foreclosure lừa đảo mà bạn không biết mà đại lý hoặc chuyên nghiệp để tin tưởng và người mà để không tin tưởng. Nói chung, có bốn loại phổ biến OFA scams cứu hộ tịch biên và một số trong số đó là:

1. Phantom Help: Các địa chỉ liên lạc scammer bạn và cung cấp cho bạn â € € œgenuineâ giúp đỡ. Lời hứa đã được thực hiện để giảm bớt căng thẳng và bạn của bạn đang thực hiện để tin vào từng lời của scammer. Các scammer đảm bảo với bạn rằng tài sản của bạn sẽ đến từ tịch thu nhà và hỏi bạn phải trả một khoản phí nhỏ để bắt đầu quá trình của ông. Bạn đã thanh toán rất nhiều cho công việc giấy tờ và các cuộc điện thoại mà bạn có thể làm cho mình. Cuối cùng, ngôi nhà của bạn đến để tịch thu nhà và scammer của bạn là hư không để được tìm thấy. Hoặc, anh nấu ăn lên một số lời nói dối TOA thoát khỏi toàn bộ tập phim.

2. Bait và Switch: scammer bả bạn với một khoản vay mới. Anh ta nói với bạn rằng anh ta có thể cung cấp cho bạn một â € € œrescueâ vay mà có thể giúp bạn tiết kiệm từ nợ. Bạn đăng ký các tài liệu mà không biết rằng các tài liệu đã thực sự có nghĩa là để ký tắt tên của bạn / hành động cho nhà để các nghệ sĩ scam. Bạn cũng không được cung cấp một khoản vay cứu hộ.

3. Thuê-to-Buy hay Bail hiện đề án: Người nghệ sĩ scam đảm bảo với bạn rằng bạn có thể bán tài sản của bạn với anh ta và anh ta sẽ thuê nó ra cho bạn. Bạn bán ra, với các scammer đảm bảo bạn để thảo luận với người cho vay. Bạn được giải phóng khỏi suy nghĩ rằng vấn đề của bạn là hơn. NO. Các scammer sửa chữa thuê của bạn ở mức cao như vậy, nhiều như vậy mà bạn đang mạnh mẽ đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê đúng. Các scammer tìm người mua khác và bạn sẽ bị mất nhà và tiền của bạn!

4. Đề án Phá sản: Những kẻ lừa đảo thu tiền từ các bạn và các tập tin một trường hợp phá sản trong tên của bạn. Bạn đang thực hiện để tin rằng bạn đã được tái tài trợ khoản vay để giải quyết tất cả các vấn đề tài chính của bạn. Chỉ sau đó, bạn nhận ra rằng đã có một vụ phá sản nộp vào tên của bạn và đó là lý do tại sao những người cho vay đã không tiếp cận bạn để tịch thu nhà. Bạn cảm thấy gánh nặng của phá sản cho miễn là bạn không thể có đủ điều kiện cho vay trong 10 năm tiếp theo trên tài khoản của các trường hợp phá sản. Biến thể khác là khi, bạn không tham dự các cuộc họp với các chủ nợ của bạn và các thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện phá sản của bạn và yêu cầu người cho vay để tiến hành tịch thu nhà.

Trong tất cả những trường hợp này, các nghệ sĩ scam không yêu cầu bạn liên hệ với công ty cho vay của bạn tại bất kỳ chi phí. Ông nói rằng công ty của ông sẽ phối hợp với người cho vay. Bạn có thể tìm thấy sự giúp đỡ chính đáng cho điều này trong Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hoặc kiểm tra tính xác thực của các công ty cứu hộ scam tịch biên trong BBB.

Để lại một Thảo luận

Previous post:

Next post: